Objects

Name Location Category Subcategory

Find an object:

OSHCHADBANK Kharkiv
OSHCHADBANK Kharkiv
OSHCHADBANK Kharkiv
OSHCHADBANK Kharkiv
OSHCHADBANK Kharkiv
RAYFFAYZEN BANK AVAL Kharkiv
RAYFFAYZEN BANK AVAL Kharkiv
RAYFFAYZEN BANK AVAL Kharkiv
RAYFFAYZEN BANK AVAL Kharkiv
RAYFFAYZEN BANK AVAL Kharkiv
RAYFFAYZEN BANK AVAL Kharkiv
RAYFFAYZEN BANK AVAL Kharkiv
RAYFFAYZEN BANK AVAL Kharkiv
RAYFFAYZEN BANK AVAL Kharkiv
RAYFFAYZEN BANK AVAL Kharkiv
KHARKIVSKIY ISTORICHNIY MUZEY Kharkiv
KHARKIVSKIY LITERATURNIY MUZEY Kharkiv
KHARKIVSKIY KHUDOZHNIY MUZEY Kharkiv
MUZEY ARKHEOLOGII TA ETNOGRAFII SLOBIDSKOI UKRAINI Kharkiv
KHARKIVSKIY MUZEY PRIRODI Kharkiv
KHARKIVSKIY MORSKIY MUZEY Kharkiv
MUZEY VIDATNIKH KHARKIVYAN IM K I SHULZHENKO Kharkiv
POKROVSKIY MONASTIR Kharkiv
USPENSKIY SOBOR Kharkiv
DERZHPROM Kharkiv
BLAGOVISHCHENSKIY KAFEDRALNIY SOBOR Kharkiv
DZERKALNIY STRUMIN Kharkiv
STARIY UNIVERSITETSKIY KORPUS Kharkiv
MAYDAN SVOBODI Kharkiv
TROKHSVYATITELSKA TSERKVA Kharkiv